Naturpleje

AFGRÆSNING MED SPÆLSAU.

 

Hvorfor er Spælsau en god race til afgræsning og naturpleje?


NØJSOM RACE

SPÆLSAU er ligesom andre nordiske korthalede fåreracer ofte omtalt som en "nøjsom race".

Denne betegnelse misforstås af mange, der tror, at en nøjsom race ikke skal have så meget foder som de øvrige racer. Det forholder sig imidlertid sådan, at en "nøjsom race", som f.eks. Spælsau, ofte skal have mere foder end kødracefår af samme størrelse. Dels udnytter naturracer ofte ikke kraftfoder så godt som kødracer. Dels bruger naturracer mere energi om vinteren, hvis de går ude, på at bevæge sig rundt på arealet for at søge føde, end i forhold til hvad kødracer bruger af energi i en stald.


Når man omtaler SPÆLSAU som en nøjsom race, betyder det, at de p.g.a. deres store vomkapacitet kan klare sig med foder af ringere kvalitet end kødracerne, bare der er nok af foderet.

Denne egenskab er især en fordel ved afgræsning af heder, overdrev og andre naturarealer, hvor SPÆLSAU kan opnå gode slagtevægte, hvis der er en rigelig mængde af "ringere" foder. Hvis SPÆL går på græsgange med en "bedre" foderkvalitet i rigelig mængde, kvitterer de med større slagtevægte.

Ringe foder i begrænset mængde giver derimod små slagtelam.


(kopieret fra materiale udarbejdet af Uffe Bruun)


AFGRÆSNING AF BJØRNEKLO

Spælsau er også velegnede til at afgræsse invasive planter som Bjørneklo. Flere og flere bruge denne smukke naturrace som bekæmper af fx Bjørneklo, Japansk Pil, brombær og hybenroser.


HOME >> SPÆLSAU SOM NATURPLEJERE

SPÆLSAU SOM NATURPLEJERE