Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Indbydelse til Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Danmark.

Indbydelse til Generalforsamling i Foreningen for Spælsau i Danmark.


Vi afholder Temadag med efterfølgende Generalforsamling


lørdag d. 9. marts 2024 kl. 10.00-14.00 hos Fyns Familielandbrug,
Rugårdsvej 197, 5210 Odense.
Indgang og P plads findes ved at køre efter Risvangen 7, der ligger lige overfor.


Vi starter dagen med et foredrag ved Dyrlæge med speciale i får
Ann Sistrup Christiansen.


Emnerne er orm og bluetongue.


Bluetongue er aktuel som emne, da der brød en epidemi ud i
efteråret 2023 i Holland, Belgien, Tyskland og England.
Ann driver virksomheden “Fåredyrlægen” i Ribe og er med i
bestyrelsen for Dansk Fåreavl.


Ca. kl 12.00 frokost (Husk tilmelding senest den 1/3-24, hvis du
ønsker frokost) – Foreningen er vært med en sandwich og
sodavand til medlemmer.
Kl 13.00 Generalforsamling
Dagsorden for den ordinære Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. (Se
bilag – foreløbig indkommet forslag)
4. Regnskab for det forløbne år fremlægges af kassereren til godkendelse.
5. Budget for indeværende år fremlægges til orientering
6. Valg af formand
Formand Josephine Henriksen, er på valg
(genopstiller i stedet som bestyrelsesmedlem)
Karen Rørby Kristensen opstiller som formand)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Anne Mette Finnerup er på valg (genopstiller ikke)
Maj-Britt Steiniche er på valg (genopstiller ikke)
Josephine Henriksen opstiller som bestyrelsesmedlem med ansvar
for racegodkendelse.
Valg af endnu et bestyrelsesmedlem - gerne med engagement og
nye ideer til at øge aktiviteten blandt medlemmerne.
Valg af 1-2 suppleanter.
8. Valg af revisor – Jerry Bækgaard-Salling genopstiller ikke
9. Eventuelt


Tilmelding og praktiske forhold


Tilmelding


Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have en tilkendegivelse fra de, der ønsker at
deltage. Tilmelding sendes til spealsauforeningen@gmail.com angiv navn.
Ønsker du også at deltage i temadag og dermed ønsker sandwich skal tilmeldingen være
modtaget senest 1/3-24.
Stemme og opstillingsret


Medlemskab med stemme- og opstillingsret er gældende 7 dage efter modtaget betalt
kontingent.


Forslag til foreningen


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet på mail:
spealsauforeningen@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen
dvs senest den 1/3 -24.


Tilskud til kørsel


Foreningen yder tilskud til Storebæltsbroen for de medlemmer som kommer østfra.
Der gives tilskud på kr. 200,- pr. bil forudsat at der er mindst 2 betalende medlemmer i
bilen