referat Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling i Dansk Spælsau forening


Lørdag d. 28. februar 2015 afholdt på Virkelystgaarden.


Pkt. 1. Valg af dirigent


Noomi valgt som dirigent


Deltagere ved generalforsamlingen:


Camilla Petersen, Josephine Henriksen, Noomi Toftegård, Maj-Britt Steiniche, Berit Kiilerich, Lene, Mona og Bent Blenstrup, Lone og Anders Krag, Jens Fredrik Kragholm.


Pkt. 2. Formandens beretning for året der er gået.


Vi har fået lavet medlemsbladet som er blevet godt modtaget. Her kan vi dele oplysninger, erfaringer og bidrage med stort og småt. Der er også oprette en facebookgruppe for foreningens medlemmer.


Der har i løbet af året været mange arrangementer og tiltag, der har været med til at synliggøre vores race og forening.


Bestyrelsen holdt møde i maj måned hos Lenette, hvor et af punkterne var ændring af vores optimum til fremtid vægtning af index-tal. Maj-Britt er vores repræsentant i raceudvalget og har deltaget i dette arbejde.


På Roskilde dyrskue i juni var Spælsau igen i år den bedst repræsenterede race.


Sidst i juni var der inviteret til garvekursus hos Maj-Britt i Karup


Også på Bregentved dyrskuet var Spælsau repræsenteret.


På Landskuet i Herning i juli deltog repræsentanter fra Sjælland og det blev til 2 flotte ærespræmier.


Den første weekend i september havde vi besøg af 4 personer fra Landslaget Gammelnorsk Spælsau.


Sidst i september var der besætningsbeøg hos Helga og Olav i Thy med efterfølgende bestyrelsesmøde.


Der var også i september 4 fra foreningen er deltog i Insemineringskursus i Aars.


I december drog Maj-Britt og Camilla til Norge og deltog i racegodkendelseskursus.


I forbindelse med bestyrelsesmødet i december var der inviteret til dommerdag på Virkelystgaarden, hvor dommere kunne få lejlighed til at se på hvad det er vigtigt at se på ved bedømmelse af vores dyr.


Pkt. 3. Indkomne forslag


Hvilke krav skal vi stille til bedømmelse af dyr? Hvordan skal bedømmelsesskemaer til dyrskuer se ud?


Der var en god debat om, hvad der var vigtigt at lægge vægt på i forbindelse med bedømmelse af vores dyr, men vi må konkludere, at det er noget, der skal arbejdes videre med frem over. Noget af det der skal arbejdes videre med er: Kortlægning af medlemmernes dyr og registrering af stamtavler, fælles betegnelse af farve betegnelser og hvordan vi får uldkvaliteten med ind i bedømmelserne.


Se på muligheden for at få gennemgået/racebestemt vores dyr af Maj-Britt og Camilla for at få et overblik over dem vi har til brug i avlen, der overholder den gammel norske standard.


Pkt. 4. kontingent


Kontingentet fastsættes til det samme beløb som 2014.


Pkt. 5. Regnskab


Noomi fremlage regnskabet for 2014


Der har været 25 betalende medlemmer i 2014


Vi har et stort overskud i 2014 på 45.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes en indbetaling fra Cobydan på 49.000,- kr. for brug af foreningens bog Dogmestrik. I alt har foreningen en formue på 66.000,- kr.


Der var enighed om, at vi vil arbejde på at bruge nogle af pengene på udarbejdelse af en brochure om Spælsau, nye visitkort, en plakat med farver og vædderkatalog


Desuden var der enighed om, at Camilla og Maj-Britt vil få dækket deres kørselsudgift i forbindelse med bedømmelse af medlemmernes Spælsau efter Gammel Norsk Spælsau racegodkendelse. Ikke medlemmer skal betale hvis de ønsker at få bedømt deres dyr.


Pkt. 6.


Valg af formand:                       Camilla Næstholdt Petersen blev valgt


Pkt. 7.


Valg af bestyrelse:                     Maj-Brit Rothmann Steiniche - ikke på valg (2014-2016


                                                   Noomi Toftegård– valgt for 2 år (2015-2016)


                                                   Josephine A G Henriksen – valgt for 2 år (2015-2016)


                                                    Lone Krag – valgt for 1 år (2015)


Pkt. 8.


Valg af revisor – Bent Blenstrup blev valgt


Pkt. 9. evt.


Jens Fredrik Kragholm fortalte om konceptet ”Andelsfår” og uddelte brochurer om det. Et spændende initiativ, som er kommet i stand via Dyrenes Beskyttelse og handler om nyudvikling inden for økologisk velfærdskød, der findes mange flere informationer om det på www.dyrenesbeskyttelse.dk/velfærdsdelikatesser


 


Referent Noomi Toftegård