Farga Spæl

Regelverk for kåring av farga spælsau 2015

Værlam som kåres etter reglene for farga spæl skal:

 Være innført i Sauekontrollen

 Ha rasekode 21 Farga spæl

 Ha kjent far og mor i Sauekontrollen med rasekode 21 eller rasekode 4

Kåring av Farga spæl følger NSGs generelle kåringsregler så langt de lar seg anvende. Unntak fra og

spesifisering i forhold til de generelle reglene for O-kåring § 5 er angitt nedenfor.

 Far til værlammet skal være kåra.

Er far ukåra kan værlammet kåres på dispensasjon.

 Farga spæl skal være kollet. Værlam med tydelige faste horn skal vrakes.

 Ullfellen

o Fargen på fellen skal ha nyanser innenfor blått, brunt, svart, og kan ha tegninger inn i fellen.

Hovedfargen og mønsteret skal noteres på kåringsskjemaet.

o Værer med helt kvit fell kan ikke kåres etter regelverket for farga spæl.

o Ulla skal være mest mulig fri for dauhår (dyrehår).

o Ved fastsetting av poeng for dekkull og botnull må dommeren se på hele fellen og

vurdere den i forhold til alder på lammet, alder på mor og burd.

 Antall spener telles og noteres på kåringsskjemaet. Flere enn 2 spener er ikke vrakingsårsak.

 O-indeks på lammet oppgis på kåringsbeviset.

Det settes ikke noe minstekrav til lammets egen O-indeks.

O-indeks inngår ikke i sum kåringspoeng.

 Lammet skal ha registrert høstvekt.

Det beregnes ikke avvik fra buskapsmiddelet.

 Dommeren setter poeng for de 7 egenskaper som er spesifisert nedenfor.

Egenskaper som inngår i vurderingen ved kåring av Farga spæl

Egenskap Skala

Ordinær kåring

Krav

Dispensasjon

Krav

Sum

kåringsp.

Dommerpoeng:

Framkropp 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Rygg 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Bakpart 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Beinstilling 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Dekkull 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Bunnull 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Rasepreg 5 – 10 poeng Minst 6 Minst 6 X

Sum kåringspoeng Minst 49 Minst 42


Dommerveiledning


Egenskap Kommentar

Framkropp: Framkroppen skal ha god kjøttfylde i bryst og bog, med kort hals og nett

hode.

Rygg: Ryggen skal være jevn og kjøttfull fra manke til kryss.

Bakpart: Bakparten skal være godt kjøttsatt med et kryss som er svakt hellende.

Låra skal være store, runde og kjøttfulle.

Beinstilling: Beina skal være spenstige, ikke for grove og uten synlige mangler.

Dekkull: Dekkulla skal være glansfull, spenstig og sterk med jevn ullfell. Lengden på

dekkulla måles på sida av dyret og føres opp på kåringsskjemaet. På siden

av dyret bør ulla være cirka 24 cm lang, 64 my tjukk og ikke for tynn. Dette

er grunnlag for 10 poeng.

Botnull: Botnulla skal være glansfull, mest mulig finfibra og cirka 1/3 av lengda på

dekkulla. Dette er grunnlag for 10 poeng.

Rasepreg: Hvor godt de enkelte delene av dyret harmonerer med hverandre, og i

hvilken grad dyret er i samsvar med ønsket rasepreg på farga spæl.

FORSIDEN >> GAMMALNORSK SPÆLSAU

Farga Spæl