Refereat

Referat af bestyrelsesmøde 03.09.2017

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen for Spælsau i Danmark.

søndag d. 03.09.1 7 kl 13.00

Hos Camilla Næsholt Petersen

Virkelystvej 16, Fuglebjerg


Stambogsrettigheder og Anetavler / godkendelse

Rettighederne ligger hos Dansk Fåreavl. De enkelte raceforeninger kan søge om at overtage rettighederne. En enig bestyrrelse vedtog, at Camilla går videre med at få disse rettigheder over i bestyrrelsens varetægt. Dette begrundes bl.a. i et ønske om at få flest mulig spælsau i Danmark registreret og opnå kendskab til den population vi har i landet. Bestyrrelsen har fået kendskab til misbrug af foreningens logo på anetavler, hvor der er fundet fejl. Foreningen indskærper derfor, at stamtavler/anetavler med foreningens logo, skal registreres gennem foreningen.


Til fremtidig registrering af Spælsau benyttes programmet Kintrax, som bl.a. Josephine har en konto på. Hun tilbyder, at indtaste alle spælsau i Danmark, hvis avler sender anetavler/stamtavler til hende. Hun vil herefter kunne sende stamtavlen som Pdf fil til avler. Efterhånden som vi får racegodkendt / kåret flere spælsau, og delt dem op i gammel Norsk Spælsau og Farget spæl, vil dette kunne registreres i Kintrax og dermed på stamtavlen.

Camilla vil skrive en artikel til næste blad om Anetavler / stamtavler


Bedømmelsesskemaer

Der er et ønske om, at vi i lighed med gederne, kan udlevere et skriftligt bedømmelsesskema ved dyrskuer/kåringer, såles at ejer har får en konkret hjælp med hjem til videre avlsarbejde. Bestyrrelsen arbjder videre med indholdet på dette skema.


Kåring  og tid og sted for efterårsskue 2018

Tiden er løbet, og vi har ikke nået at få planlagt det ønskede skue / kåring i 2017. Bl.a fordi vi først får uddannet flere dommere i oktober i år, der kan bedømme vores race. Vi satser derfor stærkt på et efterårsskue med kåring og racegodkendelse i efteråret 2018. Forslag til dato er 13-14 oktober 2018. Forslag til sted er panzermuseet i Slagelse, som har nogle store haller, vi vil høre om det er muligt at leje.


Ansvarsområde bestyrelsesmedlemmer

Indmeldelse & regnskab    Noomi

Hobby & opstart af besæting    Anette

Naturpleje       Lone & Maj-britt

Græsningslaug     Pia

Hjemmeside    Lone

Stamtavler/anetavler, Foder     Josephine

Medlemsblad, Dataregistrering, Dyrskuer   Camilla


Loyalitet til beslutninger

Det indskærpes, at vi alle bakker op om beslutninger truffet i betyrrelsen. Vi vil gerne modtage konstruktive og alternative forslag, som vi kan inkludere i evaluering af vores tiltag. 


Racegodkendelseskursus i Norge

Der afholdes racegodkendelseskursus i Norge i oktober. Bestyrrrelsen, en raceinteresseret dyrlæge og en dommer deltager. Vi glæder os til flere kan racegodkende spælsau i Danmark.


Kurset i Norge opfølges af en gennemgang af fårets anatomi ved Dommer Helene. Kurset holdes hos Camilla, når hendes dyr er nyklippede.Infoblad

Der er et ønske om, at vi samler nyttig information til nye medlemmer, som vi udsender i velkomstbrevet. Det er bl.a. viden der gennemtiden er delt i medlemsbladet, som f.eks. vigtigheden af kobber til spælsau. Bestyrrelsen arbejder videre med dette forslag.


Billeder til kalender 2018

Lone laver kalender 2018, og finder billeder på FB og hjemmesider, og vil gerne have tilsendt  på lakrag@live.dk


Opdatering af hjemmeside

Lone overtager hjemmesiden, og får lagt nyeste referater ind mm.

Det aftales at der lægges en bukkekalender på hjemmesiden


Generalforsamling 2018

Holdes 03.03.2018. Vi undersøger, om det kan lade sig gøre at holde den på Hjelholt uldspinderi


Evt.

Der var intet under evt.


Ref// Lone Krag