referat bestyrelsesmøde jan 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2014Hos Berit

Deltagere: Maj-Britt, Birthe, Berit og Kirsten

Afbud: Lenette

Siden sidst:

Sidste møde blev aflyst på grund af dårligt vejr.

Økonomi:

Allan er kasser. Der er ca. 1900 kroner at gøre godt med i år.

Der er 15 medlemmer, men der er to, som har betalt uden at skrive, hvem de er. Maj-Britt efterlyser dem på vores hjemmeside.

Arrangementer:

1. Den norske forbindelse?

• Vi foreslår er besøgsprogram (Kirsten skriver noget sammen), der indebærer

o Den norske spælsauforening kommer her ned med 2-3 personer? Berit spørger den norske forening.

o Forplejning

o Overnatning

o Besøgsliste (kort) (hos medlemmer)

o Besøgskoncetp – vi aftaler med værterne at dyrene er hjemme, er samlet, og evt. 2 dyr taget fra til at gramse på.

o Evalueringsskema, fotografering, opsamling – dels til at fastholde indtrykket hos værtsbesætningn, dels til at lave en fremlæggelse på hjemmesiden.

o Hvis ”nogen” - ikkemedlemmer vil med – betale lidt til forplejning, f.eks. 50,-?

o Sidst i august 2014

• Punktet drøftes på generalforsamlingen


2. Besætningsbesøg hos Margrethe og Karsten på Sjællandsodde

27. september kl. 13.00. Se væddersamlingen og se Margrethes vævestue. Vi medbringer selv kaffe og kage, som vi må indtage i vævestuen. Birthe er kontaktperson.


3. Uldweekend på Strynø 6. og 7.

Thorild vil gerne have bidrag i form af hjælpeaktiviteter.


4. Strikke happening på dyrskue – Herning eller Roskilde?

Klippe et får, eller ha en ham med. En, der kan strikke. Strikke en sweater?


5. Birte starter dogmestrikkecafe.

Det kommer på hjemmesidenPlanlægning af generalforsamling

Hvem er på valg?

Berit som formand, Maj-Britt og Birthe. Begge genopstiller.

Hvor og hvornår?

Naturcenteret Herstedhøje lørdag den 1. marts 2014 klokken 13.00. Lenette starter med at gennemgå klargøring af et dyr til udstilling fra 13.00 til 14.00. Lenette bestiller lokale og indkalder foreningens medlemmer i henhold til vedtægterne. Der kan købes kaffe og kage på stedet. Allan genererer en medlemsliste.

Maj-Britt lægger en reminder ud på hjemmesiden om generalforsamling og ”husk at betale kontingent”.

Kan vi formulere en motivation? Sæt det på som punkt på dagsordenen?


Foreningen vil medvirke til at skabe opmærksomhed og kendskab til Spælsauracen? Foreningen vil medvirke til at holde arrangementer med Spælsau som omdrejningspunkt? Foreningen vil medvirke til at skabe netværk og vidensdeling mellem spælsauavlere?

Husk at læs vedtægterne inden generalforsamlingen.


Eventuelt

Vi mangler at sende info til Dansk Fåreavl med en superkort racebeskrivelse og oplysninger foreningen, formand, og bestyrelse. Vi har skrevet 10 linjer. Kirsten sender til Berit, Maj-Britt finder et billede og Berit sender ind.

Birthe har strikkeopskrifter til hjemmesiden.

Birthe har madopskrifter til hjemmesiden.

Berit har en vædderopskrift: ”Gå ud i din stald og find en vædder…”?

REF. Kirsten