referat Generalforsamling mar 2013


Referat fra Generalforsamlingen i Spælsauforeningen den 2.marts 2013

Mødet blev holdt på Hjelholts Spinderi på Fyn.


Til generalforsamlingen var mødt:

Lenette Bech, butik@spelsau.dk

Rikke Bentzen, stofble@mail.dk

Camilla Petersen, Camilla@virkelystgaarden.dk

Josephine Henriksen, josie-nielsen@hotmail.com

Ole og Thorild Nørgaard, norgaard@strynet.dk

Anne Birthe og Alan Rasmussen, abrparadis@gmail.com

Jens Rosenberg, wismann-faarebrug@mail.dk

Føns Fårelaug v. kasser Hella Rasmussen, michael.joern.rasmussen@rasmussen.mail.dk

Maj-Britt Steriche, hyrden@kennelrothmann.dk


1. Valg af dirigent

Jens Rosenberg blev valgt som dirigent


2. Bestyrelsens beretning

Hvad har vi lavet?

- Spælsaudag i pinsen på Lystbækgaard med dogmestrik, spinding, hyrdehunde, spisning og meget mere.

- Filtedag på Strynø, hvor der blev cyklet og spundet, strikket og filtet.

- der har været deltagelse i dyrskuer, Landsskuet og Vikingeskibsmuseet

- Naturtur hos Olav og Helga


3. Indkomne forslag

Der var ikke indsendt forslag.


4. Regnskab og budget.

Marianne er trådt ud. Berit har fået adgang til kontoen, og har lavet et ”nødregnskab”, som Allan har lavet et regnskab ud fra. Der er underskud på grund af Dogmehæftet, men vi har aktiver og passiver. Der er pt. 18 medlemmer.


5. Valg.

Formanden blev valgt. Berit Kiilerich og Lenette Bech stillede op. Der blev afgivet 10 stemmer. Lenette fik 3 stemmer, Berit fik 6 stemmer og 1 stemte blankt.

Berit modtog valg som formand.

Lenette Bech og Kirsten Kerrigan var på valg og modtog genvalg.

Jens Rosenberg og Thorild Nørgaard er suppleanter.

Allan Rasmussen blev valt som kasser.

Ole Nørgaard er revisor.


6. Eventuelt.

Kan vi få mere liv på hjemmesiden? Send noget til Maj-Britt – hun lægger det hurtigt ind.

Husk stofmærkerne – de koster 2,50,- pr. stk.


Der blev efterfølgende givet følgende forslag til bestyrelsens arbejde:

• Justering af indexerne i dataregistreringen

anden vægtning, andre kriterier såsom horn, uld og farver.


• Justering af racebeskrivelsen


• Kødanalyse


• Kåringsdommer – for eksempel en nordmand


• Husk at der er forskellige interesser, der skal varetages.


• Mere liv på hjemmesiden – strikkeopskrifter, madopskrifterÅrets arrangementer

Spælsaudag den 19. maj på Lystbækgård

Naturweekend hos Lenette den 3. og 4. august

Weekend hos Thorild på Strynø den 31. august og 1. september