referat Generalforsamling marts 2014


Referat af General forsamling i Dansk Spælsau forening lørdag d. 1. marts 2014

afholdt i Albertslund NaturcenterPkt. 1. Valg af dirigentLenette valgt som dirigentOplæsning af formål.Deltagere ved generalforsamlingen:

Josephine, Noomi, Maj-Britt, Berit, Lenette, Svende og CamillaPkt. 2. Formandens beretning for året der er gået.

2013 har givet cirka 1900 kr i overskud. Der var 15 betalende medlemmer, hvor af de 12 er kendte – 3 mangler pga. manglende navn/oplysninger på giro indbetaling/bankoverførsel.

Der er blevet arbejdet på en besigtigelse af de danske spælsau af en gruppe på 2-3 personer fra Norge. Denne besigtigelse er planlagt at skulle ligge i 2014. Foreningen binder sig for 3000 kr. samt forplejning og evt overnatning af de nordmænd der kommer på tur rundt i DK. Der skal udarbejdes besøgsliste af besætninger der ønsker at deltage samt en form for gebyr for medlemmer og ikke medlemmer af foreningen.  Der skal være engangtøj og dyr til rådighed (altså indfanget) til ”delegationen” o g der vil blive udarbejdet en evaluering/skrivelse om de dyr som besigtigelse.

Besætningsbesøg ved Margrethe i Odden d 27. sep. 2014 kl. 13 – der skal findes en ny kontaktperson for dette arrangement.

Uldweekend 6-7. sep 2014 på Strynø hos Thorild og Ole Nørregård. Socialt arrangement med mulighed for salg af egne produkter.

Strikke/klippe happening på Hernings Landsskue (dogmestrik) fra dyr til tøj – planlægges til 2015. Betaling til stand af spælsau foreningen.

Anne Birthe Rasmussen starter dogme strikke/spinde café hjemme 1 gang månedligt

Kirsten Kerrigan har ikke meldt sig ind i 2014

Udstillinger og dyrskuer rundt om i landet – Lenette og Camilla er de mest aktive. Der fortælles at interessen for ulden virker stigende blandt flere og flere.

Egtved pigens tøj er rekonstrueret af uld fra spælsau – reklame og brug af uld fra spælsau er mere og mere udbredt. God reklame for racen.

Opstartspakker med uld og karte flor til nystartere er en mulighed.


Pkt. 3. Indkomne forslag

Indkomne forslag rykkes til evt. Det eneste forslag er DM i Dogmestrik i 2015 ved Landsskuet.Pkt. 4. kontingent

Kontingentet fastsættes til det samme beløb som 2013.Pkt. 5. Regnskab

Der er et lille overskud fra året som tidligere nævnt. Kassebeholdningen er på ca 19.000 kr.

De få aktiviteter der er i foreningen gør at der ikke er lavet et forventet budget for 2014/15 dog forventes det at der bruges de 3000 kr. på besigelsesbesøget fra Norge.

2014 forventes der ikke overskud pga. af manglende medlemmer og det før nævnte arrangement fra Norge.

Der blev fremlagt et lille budget og bankudtog fra 2013Pkt. 6.

Valg af formand:  Camilla Næstholdt PetersenPkt. 7.

Valg af bestyrelse:  Maj-Brit Rothmann Steinche  (genvalgt)

  Noomi  Toftegård– i stedet for Anne Birthe Rasmussen

  Lenette Bech (ikke på valg)

  Berit Kiilerich

  Josephine A G Henriksen – I stedet for Kirsten KerriganPkt. 8.

Valg af revisor – Ole Nørregård (dog ikke til stede)Pkt. 9.

Evt. - Hvad skal nordmands besøget bruges til for os? Racestandart og uld vurdering.


Generalforsamlingen afsluttet.

Referent Camilla N Petersen


 


 


 


 


 


 


Konstituerende møde efter Generalforsamlingen 1. marts 2014Konstituering:  Navn/adresse :  Mail og område:Formand:   Camilla Næstholdt Petersen  Camilla@virkelystgaarden.dk

  Virkelystgaarden  dyrskue/dataregistreringen

  Virkelystvej 16

  4250 Fuglebjerg

  Tlf.: 5131 7939Næstformand:  Berit Kiilerich   lystbaekgaard@gmail.com

  Lystbækvej 1, Torsted  Uld håndværk

  6990 UlfborgSekretær:  Lenette Bech   butik@spelsau.dk

  Stavreby Strandvej 6  medlemsliste

  4720 PræstøKasserer:  Noomi Toftegård  noto@mail.tele.dk

  Alindemaglevej 32  hobby og opstart af besætning

  4100 RingstedBestyrelsesmedlem: Maj-Britt Steiniche  hyrden@kennelrothmann.dk

  Vallerbækvej 78  hjemmeside, hyrdehunde og kød

  7470 Karup   Rep. i Dansk Fåreavl


 


  Josephine Henriksen  skovlyho@gmail.com

  Østerskovvej 5  Fodring og genetik

  4653 Karise


 


Ansvarsområder:

Hjemmesiden – Maj-Britt

Tovholder på Nordmænds besøg – Berit og Camilla (dato + formålsbeskrivelse)

Repræsentant i Dansk fåreavl – Maj-Britt

Danske farvebetegnelser udarbejdes af Noomi og Josephine

Nyhedsbrev til medlemmerne ca 6 gange årligt pr mail – Camilla

Indsamling af medlemsliste og e-mail adresser på medlemmerne – Lenette

Oprettelse af Facebook side for medlemmer af Foreningen for Spælsau i Danmark - Camilla


Forslag til dommere til kåring af Spælsau:

Hans Ranvig (Lenette) – Dommer for Gotlandsk pelsfår

Birgit Agner Christensen, Tjele (Berit) – Gededommer for Merino.