referat bestyr. 30 aug 2015

REFERAT af Bestyrelsesmøde d 30 aug 2015 i Foreningen for Spælsau i DK.


Forslag til flere medlemmer

Gratis medlemsskab det første år, hvis de tilmelder sig eller hvis vi sælger til nogle nyopstartede. Adresser sendes til kassereren og det skal noteres på hjemmesiden.


Gentest af væddere

Camilla kontakter Bjarne ang gentesten sættet til låns så vi kan komme i gang. Det er planen, at vi tester vædderne for at finde genotyper.


Kommende Generalforsamling

Afholdes hos Maj-Britt i Karup. Dato for Generalforsamling bliver lørdag d. 20. feb. 2016 kl. 11.00. Starter med staldbesøg og Generalforsamling kl 13.00.


Nyhjemmeside Domæne

Spaelsauforeningen.dk er købt som nyt domæne og Camilla overtager oprettelse af den nye hjemmesiden.


Fremtiden som del af en organisation

Kort gennemgang af de forskellige tiltag med fællesforeninger - Spælsau foreningen bakker op om den flade organisation DFA foreslår. Vi aftaler at første års indbetaling betaler foreningen, året efter stiger medlemskontigentet med 50% af omkostningen til den nye landsforening. og efterfølgende år yderligere 50%. Den forventede 100% er 100 kr pr medlem.


M3 balladen

Snak om den usikkerhed omkring M3 status og fremtiden


Fremtidsplaner - udstilling med Spælsau med Uld, rettelse af beskrivelse af spælsau med benstilling.

Vi snakkede om særudstillinger, dommere til spælsau, planer for bedømmelse af spælsau. Vi skal kigge hele racebeskrivelsen igennem og rette den samt arbejde på udstilling med min 5 mdr uld. Evt racestandart for både Gl Norsk Spælsau og for Farvet Spæl.


Kalender

Vi aftaler at lave en ny årskalender for 2016 med billeder som i 2015.


Nyt bestyrelsesmøde lørdag d 28 november kl 11.00 evt hos Noomi - ;-)