Bestyrrelsesmøde oktober 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen for Spælsau i Danmark.


16. oktober 2016 hos Pia Jessen, Nyminde Græsningslau, Vesterlundvej 107, 6830 Nr. Nebel


Deltagere: Camilla, Josephine, Anette, Noomi, Maj-Britt, Pia og Lone


1. Dommerkursus


Der holdes kursus i kåring / dyrskuebedømmelse 20. november i Herning. Camilla og Josephine deltager fra Spælsauforeningen, og Camilla vil tage får med. Maj-Britt tager evt. med som trækker.


2. Racebeskrivelsen


Racebeskrivelsen for spælsau er ændret for 2017. Den nye beskrivelse læner sig meget op ad den norske beskrivelse, med langt større fokus på ulden, end vi kender fra i dag. Vi synes i bestyrrelsen, at det er vigtigt at vi arbejder mod den norske standard. I Norge er racen i dag delt op i Gammel Norsk Spælsau og Farga Spæl, og dennne opdeling vil vi på sigt også gerne have i Danmark. Racebeskrivelsen for nuværrende tager dog udgangspunkt i Gammel Norsk Spælsau. Den nye beskrivelse er godkendt af et flertal i bestyrrelsen og indsendt inden bestyrrelsesmødet. Der har dog været givet udtryk for følgende bekymring:


· Dyrskuerne ligger i juni og juli. Hvis vi skal stille vores dyr med 5 mdr gammel uld, er dette måske ikke optimalt, da det er den naturlige fældesæson for spælsau.


· Anette udtrykker bekymring for, at der står at ulden skal vægte 60% i racegodkendelsen. Bekymringen går på, om vi kommer til at avle mod dyr der ikke har så lette læmninger, som vi kender i dag, eller om vi på andre måder ender med et dårligere dyr, end vi kender i dag.


For at imødegå bekymringen med uldlængden og fældning, aftales at spælsauforeningen arbejder på at arrangere et skue til efteråret, i oktober, med mulighed for racegodkendelse og kåring. Vi ønsker at prøve at invitere Anne-Lise, formand for spælsauforeningen i Norge, til at dømme. For at stille til racegodkendelse / kåring, skal der kunne vises stamtavle eller anetavler 3 led tilbage på alle dyr der stilles.


Der har været dialog med to gededommere, som er meget interesserede i at dømme vores race med uld. Anne-Lise har tilbudt at lave et specielt racegodkendelses kursus for interesserede dommere. Der arbejdes mod at dette nåes inden dyrskuerne til sommer. Camilla står for denne dialog.


3. Norgestur


Bestyrrelsen var inviteret på rundtur i Norge fra 28/8-2/9-2016. På turen deltog Camilla, Josephine, Noomi og Lone. Vi havde en fantastisk tur. Nordmændene var meget gæstfri, vi fik nogle fantastiske oplevelser og vi så nogle meget smukke spælsauer. Mest imponerede var vi over den smukke uld og de små og fine trekantede hoveder. Vi har noget at arbejde på i DK. Der kommer beskrivelse af turen i næste spælsaunyt, som kommer i november/ december.


4. Generalforsamling 2017


Generalforsamlingen aftales til 4/3-2017 kl 13.00 hos Noomi. Invitation sendes ud med næste spælsaunyt.


Vi aftalte at invitere til kl 11.00 for alle interesserede, hvor vi vil tale om uldkvalitet. Hvad kigger man efter og hvordan skal ulden bedømmes.


Budget og evt. vedtægtsændringer skal ligge klar til GF. Det er derfor nødvendigt med et nyt møde inden marts. Dette holdes 8/1-2017 kl 11.00, også hos Noomi, hvor vi ønsker hinanden godt nytår.


5. Bladet


Camilla har brug for at blive aflastet, og vi fordelte derfor skrivearbejdet til næste blad.


Maj-Britt vil skrive et indlæg om ulddag hos hende


Pia vil skrive om Nymindegab græsningslau


Lone skriver om Norgesturen


Noomi inviterer til GF


Josephine vil skrive om mineraler til fårene


Josephine vil gerne prøve at sætte det op ( sammen ), og Noomi har mulighed for at printe og sende ud.


6. Kalender 2017


Josephine vil finde billeder og bestille kalender hos Vistaprint. Hun prøver at kigge på årshjulet, og lægger relevante oplysninger ind i de rigtige måneder, så kalender også kan hjælpe os med at huske ormekur mm


7. Evt


Fåreafgiftsfonden


Fællesorganisationen Får er blevet indstillingsberettiget til fondens bestyrelse – Hvilket har skabt lidt utilfredshed.


Den fælles løsning skal findes imellem Landbrug og fødevarer, økologisk landsforening, Dansk fåreavl, fællesorganisationen får og lammeproducenterne.


Fæll. Får inviterer til dialogmøde for medlemsorganisationerne ang. de 5 indsatsområder.
ref // Lone Krag