Bestyrelsesmøde 15 jan 2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Forening for Spælsau i DK


Søndag d 15 januar 2017

Til stede: Noomi, Josephine, Annette og Camilla

Afbud fra: Lone, Maj-Brit og Pia


Vi pakkede kalender, kontingent opkrævninger og medlemsblad til alle medlemmerne -

Noomi får dem efterfølgende sendt ud

Vi talte om gratis medlemskab til tidligere medlemmer, der efter nogle år melder sig ind igen.

Vi blev enige om at vi tager det som det kommer.

Regnskab:

Bankens gebyr er steget voldsomt, så Noomi anbefaler, at vi får / finder en ny bank eller

bank aftale med vores nuværende bank. Noomi vil kontakte banken.

Vi snakkede om muligheden for mobilepay.

Regnskabet er godkendt til fremlæggelse til Generalforsamlingen

Noomi spørg Bent om han vil fortsætte som revisor i 2017

Budget for 2017 er udarbejdet med et forventet underskud på ca 15000 kr - begrundelsen for

dette er at vi arbejder på at få etableret en kåring i efteråret 2017 samt at vi har penge til

side til at få to dommere til Norge på et bedømmelseskursus.

Husk at medbringe uld på Generalforsamlingen (plus mappen Camilla fik i Norge)

Forslag til arrangementer i 2017:

Garvekursus på sjælland

Trykkursus - farvetryk på skin

Camilla gav udtryk for hendes frustration over den manglende indsats under hendes fravær.

Hun synes, at man skal tænke sig godt om inden man melder sig til at sidde i bestyrelsen,

da det kræver, at ALLE hjælper til og laver noget, da det ellers bliver en uoverskuelig opgave

for formanden. Så hellere give plads til nye kræfter.

Forslag til vedtægtsændring

§ 7 dagsorden pkt 2

ændres til “formandens beretning”

Josephine og Noomi er på valg - modtager genvalg

Camilla er på valg - modtager genvalg

Pia som suppleant - Uklart