referat bestyrelsesmøde maj 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Spælsau Forening


Dato/sted: 4. maj 2014 kl. 11.00 hos Lenette


 


< >

Nyt fra formanden


Intet nyt om Norges besøg – har prøvet at kontakte Berit, men uden held.


Det er vedtaget, at hvis man ikke svare på en mail inden 8 dage er det som at der er givet samtykke.


Kursus i S-Index – andre ting vi kunne ønske os? November måned. Kontakt Richard for en dato. Case med et dyr med ændringer – kriterier, vægtning og ønsket indhold.


Garvning af skind – Tysklands garveri smadrede skindene - klager


Medlemsliste /økonomi


18 betalende medlemmer. Den opdaterede liste sender Noomi rundt.


Der bliver snakket om forskellige noter, som lå blandt det materiale, der blev afleveret/overdraget ved kasserer skiftet. Bro billetten bliver betalt. Samkørsel forventes.


Aktiviteter i 2014


Besøg hos Margrethe Agger – bekymring – vi aftaler at kontakte Helga og Olav i Thy om vi kan komme der op i stedet – Maj-Britt tager kontakt til dem.


Norges delegation – venter stadig svar fra Nordmændene om, hvornår de kan.


Uld og Natur weekend 2.-3. aug. 2014 hos Lenette


Uld weekend på Strynø – 6.-7. sept. 2014 hos Thorild


Spælsau Nyt (juni måned)


Emner – Dårlig skind, dyrskueberetninger, orm og behandling, stafetten (Berit )  – en avler fortæller om sin besætning og hvorfor de har denne race.


Hjemmesiden


Rettelser – Noomi bor i 32 ikke 36.


Camilla kigger på hjemmesiden og opbygning sammen med Maj-Brit


Opfølgning på kåringsskema og S-index


Vi snakkede om kåringsoptimum og begrundelse for tallene – derefter blev S-Index ændret så kåringer kommer til at tælle på de dyr der kåres.


Kuldstørrelse       10 til 8%


Mælketilvækst   20%


Tilvækst                15- 13%


Holdbarhed         15%


Moderinstinkter 20%


Livskraft               20%


Eksteriører           4%


Nyt fra Raceudvalget


Indstilling til div udvalg ved juletid – kun kødracer rep i fx avlsudvalg


De referater der kommer og indkaldelser skal sendes til Maj-Brit som er repræsentant.


Forslag om tilskud ved diverse arrangementer


Rabat ved deltagelse i arrangementer


 


Hvad får man ud af sit medlemskab i FSD?


Man kan få lagt sin vædder på hjemmesiden – til genbasen


Bladet – en gang i kvartalet


Kan komme med på hjemmesiden


Rabat på arrangementer afholdt af Foreningen


Hjælp og rådgivning af andre avlere (bestyrelsen)


Nye tiltag og ideer til foreningen


Vædderliste


Brochure Beskrivelsen af racen


< >

Billeder af får sendes til Josephine – gerne fra lam til voksen og forældre


Næste møde i Jylland evt. sammen med besætningsbesøg.


Camilla spørg Marianne om 2 A skilte foreningen har købt


Lenette har 2 banner for Foreningen.