referat bestyrelsesmøde sep 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Forening for Spælsau i DK


Dato/sted: 27. september 2014 kl. 16.00


Hos Maj-Britt Steiniche, Vallerbækvej 78, Karup


 


Velkomst og godkendelse af referat


Referatet er godkendt


Nyt fra formanden


Fælles holdning til klovsyge, M3 og ane-registrering uanset udformning Anbefaling af salg til opstartsbesætninger af hold på min 3 moderdyr af gangen ad hensyn til fårets natur som flok dyr. Denne lægges på hjemmesiden og facebook. (Besluttet på dagen efter debat)


Bladet er en stor opgave og det ville være dejligt med flere input.


Der er arrangeret kursus / tema aften tirsdag d 30 i Næstved der er pt 9 tilmeldte.


Ønsker 3 møder årligt samt Generalforsamlingen. Deltagelse af bestyrelsen til de arrangementer vi selv laver. Afbud på dagen er utilfredsstillende for alle parter.


Medlemsliste /økonomi


Pt 23 medlemmer – det er en fordobling siden Generalforsamlingen.


Noomi har sendt regnskab rundt til bestyrelsen pr mail d. 15/9-14


Opfølgning af aftaler fra Generalforsamlingen samt sidste bestyrelsesmøde


Vædderliste – Maj-Britt ville gerne, at man sender 1 vædder ind om måneden, S-index kursus, Brochure – disse er stadig løse ender.


Evaluering af besøget fra Norge


Søde og kompetente mennesker. Udbyttet var stort for de deltagende. Synd der ikke var mere tid og flere tilskuere.


Vi glæder os meget til rapporten/artiklen fra Norge og ser frem til at give den videre til medlemmerne. Det forventes, at Berit følger op på dette.


Evaluering af planlægning af besøget fra Norge


Utilfredshed omkring den manglende kommunikation imellem Berit og resten af bestyrelsen. Der er stor forskel på, hvem der vidst hvad og hvorfor. Uhensigtsmæssigt at lave et forløb, der bliver så rodet og ”i sidste øjeblik” forvirrende, fordi at aftaler ikke overholdes og man ikke melder ens ud til alle. Ærgerligt at medlemmerne ikke er blevet bedre informeret, men det er svært at give oplysninger ud, når man ikke selv er informeret.


Evaluering af Udbyttet af besøget fra Norge


Har endnu ikke modtaget rapporten fra Norgen. Så snart den er kommet, kommer der en tilbagemelding til alle i foreningen.


Evaluering af Staldbesøget hos Olav (samme dag)


Fik set Olav og Helgas fine besætning, vi fik lov at se uld og hamp fra både lam og får. Det var super hyggeligt og vi var 9 deltagere. Vi gav en lille tilkendegivelse for det hyggelig og lærerige arrangement.


Hjemmesiden – rettelser og opdateringer


se punkt 2 – sættes under racen på hjemmesiden


Generalforsamling 2015 – hvor og hvornår? Opkrævning af medlemsgebyr.


Det er et problem at planlægge eftersom, at vi kan være alt mellem 6-24+ mennesker. Af hensyn til medlemmer og fordeling af disse bør det være på Sjælland så tæt på broen som muligt. Datoen fastsættes til lørdag d. 28. feb. 2015 kl. 13 hos Camilla Petersen, Virkelystvej 16, 4250 Fuglebjerg. Vi starter med et staldbesøg hos Camilla, hvor vi snakker om racen og hvad vi bør avle efter. Vi vil undersøge om Richard evt vil komme og holde et oplæg om S-index inden vi starter selve Generalforsamlingen kl. 15.


Vi beslutter at medlemmer forudsat at de fylder bilen[1] får betalt brobilletten.


Josephine bager kage.


Medlemsgebyr - opkrævning vedlægges medlemsbladet i januar med notits om at gebyret skal være betalt senest 7 dage før Generalforsamlingen.           


Aktiviteter i 2014/15


Temaaften om får i Næstved tirsdag d. 30. kl. 19. – tilmelding på Facebook


Hvad ser dommeren? Åben stald for dommere og andre interesserede hos Camilla, Virkelystgaarden søndag d. 28. dec. 2014 kl. 13.


Generalforsamling lørdag d 28. feb. 2015 på Virkelystgaarden.


Spælsau Nyt


Berit tilkendegiver, at hun ønsker at bladet sendes rundt til bestyrelsen inden det udsendes – Bladets redaktør, den fremmødte bestyrelse og formanden er enige i, at det ikke er nødvendigt og normalpraksis.


Ting vi skal have lavet


Vædderliste


Brochure Beskrivelsen af racen


Evt.


Generalforsamlingen:


Hvad ønsker vi at arbejde efter? Race som Gammalnorsk Spælsau eller en ”Nye dansk Spælsau” – spørgsmålet er rejst af den Norske Formand Anne-Lise. Mangel på fælles kåringsdommer er mere tydelig end før. Denne skal findes. Hvem er evt. egnet.


Bedømmelse af Norske dommere ved Roskilde Dyrskue 2016 – undersøge om Anne-Lise vil være dommer og om uldlængden for dyrene dette år kan være længere.


Vi skal have fundet en revisor inden Generalforsamlingen!!!!


 


Mvh Camilla