Bestyrelsesmøde 28 nov 2015

REFERAT af Bestyrelsesmøde 28.11.2015


Fremmødt Noomi, Josephine, Lone og Camilla. Afbud fra Maj-Britt.


1.Godkendelse af referat fra sidste gang og velkomst

Referatet er godkendt


2.Gennemgang af stiftende Generalforsamling af Fællesforeningen Får

Bestyrelsen beslutter at betale de 50 kr pr medlem til Fællesforeningen Får det første år og vi må tage stilling til ved Generalforsamlingen, hvordan vi forholder os fremover til betalingen. Der blev kort forklaret, hvad der skete til mødet i Vissenbjerg d. 15. nov. 2015.


3.Generalforsamling 20. feb. 2016 hos Maj-Britt

Opkrævning, kalender og blad udsendes i december. Evt. sende mail igen til med nyheder og opfordring til brug af foreningens FB side.

Starter med staldbesøg hos Maj-Britt kl. 11. Selve Generalforsamlingen starter kl 13.

Bestyrelsen vil komme med vedtægtændringer vedr. flg. Punkter:

Vedtægtsændringer skal ud som forslag i starten af januar (med i bladet).

Forslag om vedtægtsændringer (de ordrette ændringer kommer i bladet i dec)

§2 omkring inddragelse af Fagra Spælsau og Gl Norsk Spælsau på lige fod i foreningen.

Rettelse så det ikke er en vedtægt, at der skal laves ERFA grupper.

§6 – Ledelse – der skal ikke være tovholdere (kan ikke binde os på at have en fra hver område) samt referat lægges på hjemmesiden.

§7 Beretningen skal være mundtlig ikke skriftlig. Samt indkaldelsen skal være tilgængelig på hjemmesiden senest 14 dage før.

§10 Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hånde 3 uger før Generalforsamling og være tilgængelig på hjemmesiden mindst 14 dage før Generalforsamlingen.


HUSK flg punkter til Generalforsamlingen.

Punkt (formandens beretning) skal også omhandle den nye Fællesforeningen. Klarlægge at underskuddet er på baggrund af bestyrelsens beslutning om at bruge formuen på medlemmerne i stedet for at de bare står der.

Info/Nyhedsmail hver måned – så husk at sende din mailadresse ind.

Tilmelding til Generalforsamling, hvis man ønsker at spise med. (let frokost)


4.Hjemmeside og kalender og Blad

Opdater oplysninger på bestyrelsesmedlemmer.

Kalenderen er bestilt og forventer ankommet omkring 3. dec. 2015. Sendes ud sammen med dec bladet.

Medlemskab skiftes til ”Bliv Medlem”, medlem skiftes til ”Hvorfor Medlem”.

Read more laves om til ”læs mere her”

Indsætte racebeskrivelsen for Fagra Spælsau på separat side.

Indkøb af den gode avlsbesætning.

Blad:

Vedtægtsændringer

Indkaldelse til Generalforsamling (tid, sted, dagsorden) evt. samkørsel

Kontingent (husk indbetaling)

Gratis medlem – beskrivelse (gratis det 1. kalenderår for nyopstartede besætninger)

Opskrift


5.Brochure/Nye visitkort

Vi har snakket om at få lavet brochure og nye visitkort til foreningen.

Et hurtigt overslag er ca 2500 kr for 1000 brochure og 400 visitkort.

Min antal dyr anbefalet til opstartede besætninger.

Beskrivelse af begge Spælsau racer.

Kontakt oplysninger på foreningen.


6.Kalender for 2016

Kursus i kåring

Roskilde Dyrskue

Kåring af Spælsau på Hedeland på Fåredage.

Forslag:

Besætningsbesøg

ERFA-grupper (initiativ og opstart)

Garvekursus

Filtekursus med figurer


7.Næste møde

Umiddelbart efter endt Generalforsamling.

Anerkendelse af de to forskellige racer og deres individuelle bedømmesler

Foreningsnummer – skal oprettes.


8.evt.

Bestille mapper med opskrifter 100 stk. hos Vagn Stage.


Referant: Camilla