Referat bestyrelsesmøde dec 2014

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Forening for Spælsau i DK

 

28. december 2014 hos Camilla, Virkelystvej 16, 4250 Fuglebjerg

 

 

Deltagere: Maj-Britt, Berit, Camilla, Josefine, Lenette, Noomi

 

< >

Camilla bød velkommen og fortalte om hendes og Maj-Britt’s deltagelse i kursus i Norge om racegodkendelse af Gammel Norsk Spælsau. De er nu begge godkendt til at kunne racebedømme GNS.

 

 

Nyt fra formanden

 

Camilla fortale om henvendelse fra Cobydan og udbetaling af penge for kopiering af hæftet dogmestrik, hæftet er nu registreret med et ISDN nr., der blev udtrykt bekymring om vi kunne blive krævet tilbagebetaling af beløbet, men som redegjort er det ikke foreningen der har krævet beløbet og da der er tale om undervisningsmateriale er det Cobydan der står for udbetalingen og vil derfor ikke pengene retur fra os. Vi snakkede om at bruge nogle penge til at udgive en pjece om racen, det tages op senere.

 

Camilla fortalte også om dagens dommermøde/besøg, dommerne ønsker nyt materiale til at dømme efter, det må der arbejdes videre med

 

 

Medlemsliste /økonomi

 

Der er 25 medlemmer i 2015 og overskuddet er ca. 65.000,- hvilket i høj grad skyldes indtægten fra Cobydan på ca. 49.000,-. Der bliver udsendt endeligt regnskab inden generalforsamlingen.

 

Der blev stillet forslag om at yde tilskud til Camilla og Maj-Britt for deres deltagelse i kurset i Norge, der kan komme os alle sammen tilgode, forslaget blev diskuteret og nedstemt, da der kun var ønske om at yde tilskud fremadrettet.

 

Der er kommet invitation til GNS generalforsamling 6.-8. februar, det blev forslået at sende 2 deltager derop og give tilskud til det. Når invitation modtages sendes den ud, og det tages op om der er nogen der kan deltage.

 

Det blev drøftet at give tilskud til kørsel hvis medlemmer af foreningen ønskede at benytte sig af muligheden for at få bedømt deres dyr at Camilla eller Maj-Britt, hvis ikke medlemmer vil have bedømt deres dyr skal de selv betale for kørslen.

 

 

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen afholdes den 28. februar og skal indkaldes senest 14 dage før, Camilla udsender indkaldelse.

 

Generalforsamlingen afholdes hos Camilla på Virkelystgården, med demo af racegodkendelse af dyr og gennemgang af hvad der kigges efter.

 

På valg er Lenette og Maj-Britt samt formand. Lenette ønsker ikke at genopstille, Maj-Britt modtager genvalg og Camilla genopstiller som formand.

 

Nye vedtægter eller forslag om ny forening?

 

Vi havde en drøftelse af vores nuværende vedtægter hvor der står at vi arbejder for bevarelse af gammel norsk spælsau (GNS), da der blandt vores dyr er mange der ikke falder inden for racebeskrivelsen. Skal der fremover arbejdes hen imod to retninger GNS og Dansk spælsau bedømmelsesmæssigt inden for samme forening. Dette skal drøftes i det kommende år. Der var ikke stemning for at oprette en ny forening da begge typer skal repræsenteres i foreningen. Evt. ændring i vedtægterne kan fremsættes til godkendelse på generalforsamlingen

 

 

Evaluering af racegodkendelseskursus i Norge

 

Vi må konstatere at vores dyr er ved at blive for store, hvis de skal overholde GNS racebeskrivelse. Vi havde en debat om dyrenes udseende og avlsmål. Der var et ønske om at bedømmelse af uld skal indgå.

 

Kurset har afstedkommet et super godt samarbejde med foreningen i Norge.

 

 

Evaluering på udbyttet af besøget fra Norge

 

Det var et godt besøg selv om vi må erkende at planlægning ikke var god nok. Alle der deltog har fået noget ud af det.

 

Vi mangler at få en tilbagemelding/rapport til medemmer, der arbejdes på det og det sættes i bladet i januar incl. racebeskrivelsen.

 

 

Hjemmesiden – rettelser og opdateringer

 

Overdragelse af hjemmesidedomænet blev underskrevet, Camilla sørger for at videreformidle blanketten.

 

Camilla og Maj-Britt kigger på hjemmesiden og får den opdateret/ændret

 

 

Aktiviteter i 2015

 

Samle data til et vædderkatalog, Berit havde et forslag til database med.

 

Vi skal have lavet en brochure og vistikort til uddeling

 

Datoer på aktiviteter meldes til Camilla.

 

 

Ting vi skal have lavet

 

Vædderliste – skal der stadig arbejdes på

 

Brochure – skal der stadig arbejdes på

 

Visitkort – Camilla ser på at få lavet et nyt.

 

 

Evt.

 

Intet til evt

Copyright @ All Rights Reserved