referat Generalforsamling marts 2014

 

Referat af General forsamling i Dansk Spælsau forening lørdag d. 1. marts 2014

afholdt i Albertslund Naturcenter

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent

 

 

Lenette valgt som dirigent

 

 

Oplæsning af formål.

 

 

Deltagere ved generalforsamlingen:

Josephine, Noomi, Maj-Britt, Berit, Lenette, Svende og Camilla

 

 

Pkt. 2. Formandens beretning for året der er gået.

2013 har givet cirka 1900 kr i overskud. Der var 15 betalende medlemmer, hvor af de 12 er kendte – 3 mangler pga. manglende navn/oplysninger på giro indbetaling/bankoverførsel.

Der er blevet arbejdet på en besigtigelse af de danske spælsau af en gruppe på 2-3 personer fra Norge. Denne besigtigelse er planlagt at skulle ligge i 2014. Foreningen binder sig for 3000 kr. samt forplejning og evt overnatning af de nordmænd der kommer på tur rundt i DK. Der skal udarbejdes besøgsliste af besætninger der ønsker at deltage samt en form for gebyr for medlemmer og ikke medlemmer af foreningen. Der skal være engangtøj og dyr til rådighed (altså indfanget) til ”delegationen” o g der vil blive udarbejdet en evaluering/skrivelse om de dyr som besigtigelse.

Besætningsbesøg ved Margrethe i Odden d 27. sep. 2014 kl. 13 – der skal findes en ny kontaktperson for dette arrangement.

Uldweekend 6-7. sep 2014 på Strynø hos Thorild og Ole Nørregård. Socialt arrangement med mulighed for salg af egne produkter.

Strikke/klippe happening på Hernings Landsskue (dogmestrik) fra dyr til tøj – planlægges til 2015. Betaling til stand af spælsau foreningen.

Anne Birthe Rasmussen starter dogme strikke/spinde café hjemme 1 gang månedligt

Kirsten Kerrigan har ikke meldt sig ind i 2014

Udstillinger og dyrskuer rundt om i landet – Lenette og Camilla er de mest aktive. Der fortælles at interessen for ulden virker stigende blandt flere og flere.

Egtved pigens tøj er rekonstrueret af uld fra spælsau – reklame og brug af uld fra spælsau er mere og mere udbredt. God reklame for racen.

Opstartspakker med uld og karte flor til nystartere er en mulighed.

 

Pkt. 3. Indkomne forslag

Indkomne forslag rykkes til evt. Det eneste forslag er DM i Dogmestrik i 2015 ved Landsskuet.

 

 

Pkt. 4. kontingent

Kontingentet fastsættes til det samme beløb som 2013.

 

 

Pkt. 5. Regnskab

Der er et lille overskud fra året som tidligere nævnt. Kassebeholdningen er på ca 19.000 kr.

De få aktiviteter der er i foreningen gør at der ikke er lavet et forventet budget for 2014/15 dog forventes det at der bruges de 3000 kr. på besigelsesbesøget fra Norge.

2014 forventes der ikke overskud pga. af manglende medlemmer og det før nævnte arrangement fra Norge.

Der blev fremlagt et lille budget og bankudtog fra 2013

 

 

Pkt. 6.

Valg af formand: Camilla Næstholdt Petersen

 

 

Pkt. 7.

Valg af bestyrelse: Maj-Brit Rothmann Steinche (genvalgt)

Noomi Toftegård– i stedet for Anne Birthe Rasmussen

Lenette Bech (ikke på valg)

Berit Kiilerich

Josephine A G Henriksen – I stedet for Kirsten Kerrigan

 

 

Pkt. 8.

Valg af revisor – Ole Nørregård (dog ikke til stede)

 

 

Pkt. 9.

Evt. - Hvad skal nordmands besøget bruges til for os? Racestandart og uld vurdering.

 

Generalforsamlingen afsluttet.

Referent Camilla N Petersen

 

 

 

 

 

 

 

Konstituerende møde efter Generalforsamlingen 1. marts 2014

 

 

Konstituering: Navn/adresse : Mail og område:

 

 

Formand: Camilla Næstholdt Petersen Camilla@virkelystgaarden.dk

Virkelystgaarden dyrskue/dataregistreringen

Virkelystvej 16

4250 Fuglebjerg

Tlf.: 5131 7939

 

 

Næstformand: Berit Kiilerich lystbaekgaard@gmail.com

Lystbækvej 1, Torsted Uld håndværk

6990 Ulfborg

 

 

Sekretær: Lenette Bech butik@spelsau.dk

Stavreby Strandvej 6 medlemsliste

4720 Præstø

 

 

Kasserer: Noomi Toftegård noto@mail.tele.dk

Alindemaglevej 32 hobby og opstart af besætning

4100 Ringsted

 

 

Bestyrelsesmedlem: Maj-Britt Steiniche hyrden@kennelrothmann.dk

Vallerbækvej 78 hjemmeside, hyrdehunde og kød

7470 Karup Rep. i Dansk Fåreavl

 

 

Josephine Henriksen skovlyho@gmail.com

Østerskovvej 5 Fodring og genetik

4653 Karise

 

 

Ansvarsområder:

Hjemmesiden – Maj-Britt

Tovholder på Nordmænds besøg – Berit og Camilla (dato + formålsbeskrivelse)

Repræsentant i Dansk fåreavl – Maj-Britt

Danske farvebetegnelser udarbejdes af Noomi og Josephine

Nyhedsbrev til medlemmerne ca 6 gange årligt pr mail – Camilla

Indsamling af medlemsliste og e-mail adresser på medlemmerne – Lenette

Oprettelse af Facebook side for medlemmer af Foreningen for Spælsau i Danmark - Camilla

 

Forslag til dommere til kåring af Spælsau:

Hans Ranvig (Lenette) – Dommer for Gotlandsk pelsfår

Birgit Agner Christensen, Tjele (Berit) – Gededommer for Merino.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved